Brugsbetingelser

Brugen af vores hjemmesider eller de produkter eller serviceydelser, der tilbydes på vores hjemmesider er underlagt nærværende brugsbetingelser. Nærværende betingelser kan til enhver tid ændres uden varsel. Ved brug af vores hjemmesider accepterer du nærværende betingelser, inklusive enhver ændring, som vi måtte foretage fremover.

Vi har til enhver tid og uanset årsag ret til at fastsætte generelle fremgangsmåder og begrænsninger i forbindelse med brugen af vores hjemmesider uden forudgående varsel.
Du er indforstået med, at vi ikke kan holdes ansvarlige i forhold til dig eller en tredjepart for at have truffet disse foranstaltninger.

Du er indforstået med og accepterer, at vores serviceydelser kan indeholde kommunikation til dig i form af servicemeddelelser og administrative meddelelser fra os, og at disse servicemeddelelser betragtes som en del af denne serviceydelse. Du vil ikke være i stand til at fravælge modtagelsen af disse meddelelser. Du er ligeledes indforstået med, at vores serviceydelser kan indeholde reklamer.

Vores hjemmesider indeholder materiale, som vi skaber, og som du bruger ved at udfylde en PasswordStar. Alt materiale, der udgives på vores hjemmesider, inklusive men ikke begrænset til, skriftligt indhold, fotografier, grafisk fremstillinger, billeder, illustrationer, varemærker, logoer, lyd eller videoklip er beskyttet af vores ophavsret og varemærker. Det er ikke lovligt at ændre, offentliggøre, videresende, tage del i overførsel eller salg af, reproducere, lave afledt arbejde af, distribuere, offentligt udføre, offentligt udstille, eller på anden måde udnytte materialet eller indholdet på vores hjemmesider hverken helt eller delvist.

Du er alene ansvarlig for alt materiale og informationer, som du uploader ved brug af vores hjemmesider og/eller PasswordStar.

Vi er ikke ansvarlige for tab, som du måtte lide ved at benytte vores hjemmesider.

Vores hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider, der er ejet af tredjeparter. Brugen af disse hjemmesider er underlagt de betingelser, der gælder for hver af disse hjemmesider. Vi har ingen kontrol over hjemmesider, der ikke tilhører os, og vi er ikke ansvarlige for ændringer til disse hjemmesider eller til deres indhold. Inkludering på vores hjemmesider af indhold tilhørende tredjepart eller et link til en hjemmeside tilhørende en tredjepart skal ikke betragtes som en billigelse af dette indhold til hjemmesiden tilhørende en tredjepart.

Vi er ikke involveret i salg, forhandling eller licensgivning af nogle af de produkter eller serviceydelser, som vi anmelder, opfører eller reklamere for på vores hjemmesider, og vi fralægger os ethvert ansvar for eller forpligtelse i relation til dem.

Den teknologi og software, der ligger bag vores hjemmesider tilhører PasswordStar. Du er indforstået med ikke at kopiere, ændre, udleje, lease, låne, sælge, overdrage, distribuere, imitere, etablere sikkerhedsret i, eller på anden måde overføre rettigheder til den teknologi eller software, der ligger bag vores hjemmesider. Du er indforstået med ikke på nogen måde eller i nogen form at ændre den software, der ligger bag vores hjemmesider, eller at benytte modificerede versioner af den omtalte software, inklusive til det formål at få uautoriseret adgang til vores hjemmesider.

Uautoriseret adgang til vores hjemmesider er en overtrædelse af nærværende betingelser. Brugen af vores hjemmesider er underlagt den eksisterende lovgivning og retsskridt.

Ansvarsfraskrivelse

Vi garanterer ikke, at vores hjemmesider er fejlfrie. Alt materiale der downloades fra PasswordStar foregår på egen risiko, og du alene er ansvarlig for eventuelle tab eller skader. Vi giver ingen garanti for, at vores hjemmesider vil opfylde dine behov.

Vi fralægger os ethvert ansvar for sletning, mislykkede forsøg på at gemme, fejlagtige leveringer eller uheldig levering af informationer eller materiale. Vi fralægger os ethvert ansvar for enhver skade, der opstår i forbindelse med downloading eller søgning af informationer eller materiale på vores hjemmesider eller på internettet. Vi fralægger os ethvert ansvar for ethvert driftsstop, der er forårsaget af vores vedligeholdelse på servere eller den teknologi, der ligger bag vores hjemmesider, forsømmelse fra vores serviceudbydere, computervira, naturkatastrofer eller anden ødelæggelse eller skade på vores virksomhed, naturbegivenheder, krig, civile uroligheder eller ethvert andet forhold hvorover vi ikke med rimelighed er herre.

Vi fralægger os ethvert ansvar for ethvert tab forårsaget af brug, der ikke overholder reglerne for PasswordStar.

Behandling af personlige oplysninger

Vi udleverer ikke dine personlige oplysninger og overholder alle regler om beskyttelse af personoplysninger.